Kirjoitettu 13.1.2023

Vuoden 2023 hallitus järjestäytyi

Mäntsälän alueen Perussuomalaiset Ry:n hallitus järjestäytyi 11.1.2023 Mäntsälän kunnantalolla pidetyssä kokouksessa. Puheenjohtajana jatkaa Teemu Laakso, joka valittiin yhdistyksen syyskokouksessa jo viime marraskuussa.

Varapuheenjohtajana jatkaa Osku Karttunen, sihteerinä myös Niina Pohjonen sekä rahastonhoitajana Kari-Pekka Pehkonen.

Hallituksen jäsen Pauli Pekkinen valittiin toiselle vuodelle ja uutena hallitukseen liittyivät varsinaisina jäseninä Pauli Goltz sekä Jani Nurisalo.

Hallituksen kokoonpano varajäsenineen löydät täältä.

Kirjoitettu 1.12.2022

Luottamustehtävässä palveleminen on arvojohtamistyötä, ei mikromanagerointia

Julkaistu Mäntsälän Uutisissa 30.11.2022.

Mäntsälän Uutisissa 16.11. päivätyssä kirjoituksessa Mika Välitalo hämmästeli omaa mielipidekirjoitustani ”Seta ei aja kaikkien ihmisten yhtäläisiä ihmisoikeuksia” (MU 9.11). Olen sivistyslautakunnan jäsenenä ilmaissut mielipidekirjoituksessani huoleni Mäntsälän Seta ry:n kouluvierailun sisällöstä. Kannan huolta erityisesti Mäntsälän nuorista ja haluan olla mukana rakentamassa heille parasta mahdollista kasvuympäristöä.

Olen kyllä tietoinen, että suomalaisessa koulujärjestelmässä opettajat tekevät yhdessä rehtorien kanssa opetussuunnitelman mukaiset päätökset kouluvierailuista. Tämä on mahdollista Suomessa ja se perustuu saavutettuun luottamukseen vanhempien ja koulutuslaitosten välillä. Uskon, että tämä saavutettu luottamus on tällä hetkellä vahvasti koetuksella ja tästä näen yhtenä vahvana signaalina nuoren 15-vuotiaan konservatiivisen opiskelijan mielipidekirjoituksen ”Meitä konservatiivejakin tulisi suvaita koulussa” (MU 11.10).

Välitalo rinnastaa kirjoituksessaan Seta ry:n lukuisten nimeämiensä tunnettujen humanitäärisen avuntarjoajien ja ympäristön suojeluun tähtäävien organisaatioiden kanssa. Itse en näe perusteita tälle rinnastukselle. Mainitut järjestöt eivät aja vastaavaa radikaalia sukupuolipolitiikkaa, jossa mm. rohkaistaan mielestäni aivan liian kevein perustein oman sukupuolen ”korjaamiseen” ilman, että arvioidaan operaation mahdollisia isoja riskejä nuoren tulevaisuudelle. Ymmärtääkseni ihmiskunta on toiminut ainakin kymmeniä ja jopa satoja sukupolvia siten, että pojat ovat kasvaneet miehiksi ja tytöt naisiksi. En näe, että mikään tässä
yhtälössä olisi muuttunut.

Välitalo ilmaisee hämmentyneensä kommentistani, jossa yhdistän Setan ”tasa-arvoisen ja moninaisuuden huomioonottamiseen” tähtäävän seksuaalikasvatuksen ja negatiivisen vaikutuksen Mäntsälän syntyvyyteen. Välitalo ei avaa kirjoituksessaan tarkemmin hämmentymisensä perusteita. Yhteiskunnassa vallitsevat käsitykset seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta heijastuvat suoraan perheiden perustamiseen ja lapsien syntymiseen. Mielestäni yhteiskunnan tarjoaman seksuaalikasvatuksen tulisi ensi sijassa antaa nuorille tulevaisuudessa eväitä lapsiperheen perustamiseen ja pitkään parisuhteeseen. Setan edustamassa ajattelussa lapsi ei tarvitse sekä isää ja äitiä.

Seta ry joutuu jo tarjoamaan tukea sukupuolen korjaustaan katuville, vaikka tehtyjä toimenpiteitä ei ole mahdollista perua. Nuoruus on herkkä ikävaihe, johon kuuluu oman identiteetin kanssa kipuilua. Jatkuva radikaalin sukupuolipolitiikan tuputtaminen ei voi olla vaikuttamatta negatiivisesti nuorten mielenterveyteen. Edelleenkin pidän huomattavasti turvallisempana valintana kannustaa poikia olemaan poikia ja tyttöjä olemaan tyttöjä, kuin rohkaista heitä ”korjaamaan” itseänsä.

Osku Karttunen
kunnanvaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen (ps.)
Mäntsälä

Kirjoitettu 9.11.2022

Seta ei aja kaikkien ihmisten yhtäläisiä ihmisoikeuksia

Julkaistu Mäntsälän Uutisissa 9.11.2022.

Mäntsälän Seta ry:n puheenjohtaja Eeva Partanen ja Setan viestinnän asiantuntija Eliisa Alatalo kirjoittivat 26.10.2022 otsikolla “Seta tekee työtään ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestönä”.

Seta mainostaa itseään ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestönä, vaikka järjestöllä on vahva poliittinen agenda nimenomaan seksuaalivähemmistöjen ja “muun” sukupuolisten aseman ajamisessa. Ydinperhe, joka on ollut yhteiskuntien tukipilarina vuosituhansien ajan, jää kokonaan huomioimatta. YK:n Yleissopimuksen artiklassa 7 todetaan, että mikäli mahdollista, lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan. Jo vuonna 1989 hyväksytyssä ihmisoikeussopimuksessa vanhemmilla tarkoitetaan lapsen isää ja äitiä. Sosiaaliset vanhempansa lapsi kyllä tuntee aina. ihmisoikeusjärjestönä esiintyvä järjestö ohittaa näin mielestäni keskeisen ihmisoikeuden.

Seta myös edustaa radikaalia sukupuolipolitiikkaa. Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo on julkisuudessa toivonut Suomen seuraavan Norjan ratkaisuja: 15-vuotiaille pitäisi antaa ”oikeus” muuttaa itsenäisesti sukupuolimerkintää ja myös 6-vuotiaille lapsille se pitäisi olla sallittua, vanhempien kanssa yhteistyössä.

Mielestäni tämä tuntuu erittäin erikoiselta. Alaikäiseltä on monikin asia kielletty. Miten yhtäkkiä oman sukupuolen vaihtaminen olisi ilmoitusluontoinen asia? Vielä kun tiedetään, että sukupuolen vaihtaminen on biologisesti mahdotonta.

Olen erittäin huolestunut Setan vierailuista Mäntsälän yläkouluille. Setan paikallistasolla vakuutellaan, että mitään ennenkuulumatonta vierailuilla ei tule tapahtumaan ja käynneillä halutaan vain tukea mahdollisia sateenkaarinuoria. Mielestäni näin radikaalin sukupuolipolitiikan näkemyksen omaavan järjestön kouluvierailu ei ole ongelmatonta. Uskon, että kouluissamme osataan rakentaa kaikkia kunnioittavaa ilmapiiriä ilman Setan ajamaa aatteellisen sukupuolikäsityksen lobbaamistakin. Nuoria tulee tukea
terveeseen kasvuun tyttöinä ja poikina sekä antaa valmiuksia tulevaisuudessa perheen perustamiseen. Tälläkin hetkellä Mäntsälässä nähdään syntyvyyden laskevan dramaattisesti ja en usko radikaalin sukupuolipolitiikan ainakaan auttavan tässä asiassa.

Mikäli nämä kouluvierailut kuitenkin toteutuisivat, niistä tulee ehdottomasti informoida lasten vanhempia ja oppilailla tulee olla vapaus olla osallistumatta. Moniarvoisuuden pitää myös toteutua: mikäli yhdelle järjestölle annetaan lupa vierailla yläasteilla, tulee muidenkin järjestöjen myös saada lupa vierailuun. Sivistyslautakunnan jäsenenä haluan ehdottomasti, että mahdollinen vierailujen sisältö avataan lautakunnassa, ennen kuin vierailuja yläkouluissa toteutetaan.

Mäntsälän Riihenmäen yläkoululla on kuulemani mukaan järjestetty hiljattain Pride-henkinen tapahtuma. Minulla ei ole tiedossa, että lasten vanhempia olisi informoitu tästä tapahtumasta.

Osku Karttunen
Perussuomalaisten kunnanvaltuutettu,
Sivistyslautakunnan jäsen

Kirjoitettu 8.10.2022

Vastine Mäntsälän uutisten kirjoitukseen 5.10. “Pride herätti taas keskustelua”.

Vastine toimittaja Jesse Helmisen kirjoitukseen 5.10.2022 – ”Pride herätti taas keskustelua”

05.10.2022 päivätyssä kirjoituksessanne ”Pride herätti taas keskustelua”, otitte kantaa SETA ry:n suunnitelmiin järjestää peruskouluvierailuja Mäntsälässä. Kritisoitte (allekirjoittaneen) Mäntsälän alueen Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajan kirjoitusta, jossa tuodaan avoimesti esille pyrkimys pitää koulut politiikasta ja ideologiasta vapaana alueena, ja väitätte että osapuolista ainoastaan Mäntsälän alueen Perussuomalaiset ry olisi poliittinen järjestö.

Mäntsälän alueen Perussuomalaiset ry todellakin on poliittinen yhdistys, mutta niin on myös SETA ry, toisin kuin toimittaja jutussaan kirjoittaa. Poliittisen toimijan tunnusmerkit täyttää sellainen taho, jolla on joko poliittista päätäntävaltaa tai -vaikutusvaltaa. Jos pitäisi vertailla Mäntsälän alueen Perussuomalaiset ry:n ja SETA ry:n poliittista vaikutusvaltaa tai -saavutuksia keskenään, saattaisi käydä niin että häviäisimme kilpailun.

SETAn omilla sivuilla (https://seta.fi/ihmisoikeudet/poliittiset-painopistealueet-2019-2022/) kerrotaan yhdistyksen poliittisesta toiminnasta seuraavaa: ”Setan aiemman poliittisen strategian tavoitteiden voidaankin edelleen katsoa muodostavan laajemman aikavälin poliittisen ohjelman, joita Seta pitkäjänteisesti tavoittelee. Setan poliittinen strategia (2012–2017) oli laaja poliittinen ohjelma, jolla tavoiteltiin kokonaisvaltaista yhteiskunnan muutosta.”

Yhdistysten omien ilmoitusten perusteella, ja yhteiskunnallisia vaikutuksia tarkastelemalla on uskoakseni kiistatonta, että molemmat yhdistykset ovat poliittisia toimijoita, eikä kumpaakaan tulisi päästää peruskouluihin levittämään ohjelmaansa lapsille suorakontaktoinnilla. Poliittisten toimijoiden oikea vaikutuskanava on opetussuunnitelmaan vaikuttaminen virallisten toimintatapojen kautta, missä SETA ry onkin kunnostautunut.

Ystävällisin terveisin

Teemu Laakso
puheenjohtaja
Mäntsälän alueen Perussuomalaiset ry.

Kirjoitettu 13.11.2019

Kokouskutsu: Mäntsälän PS:n syykokous 2019

Mäntsälän alueen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 26.11.2019 klo 18 Mäntsälän kunnantalon edustustiloissa (Heikinkuja 4, 3. krs). Tilaisuudessa on tarjoilu ja sauna. Kokousosallistujien kesken arvotaan kinkku!

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan yhdistyksen edustajat piirihallitukseen. Kokouksen koollekutsumisesta päätti hallitus kokouksessaan 12.11.2019. Hallitus on kutsuttu koolle samaan paikkaan ja samana päivänä klo 17.

Tervetuloa!

Kirjoitettu 2.2.2019

Vuoden 2019 hallitus järjestäytyi

Syyskokouksessa 2018 valittu Mäntsälän alueen Perussuomalaiset ry:n vuoden 2019 hallitus järjestäytyi tällä viikolla puheenjohtaja Kari Kuisman johdolla.

Tero Toivonen jatkaa varapuheenjohtajana ja Nico Anton Saramo sihteerinä. Muut hallituksen jäsenet ovat Santtu Erich ja Satu Lampi.

Kirjoitettu 5.2.2018

Pelastuslaitoksen johtokuntaan valitut

Mäntsälän kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan maanantaina 5. helmikuuta Mäntsälän edustajat Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokuntaan 2017–2021. Perussuomalaisten esityksestä kunnanvaltuusto nimesi varsinaiseksi jäseneksi Raimo Finérin ja varajäseneksi Johanna Kosken.

Kirjoitettu 28.1.2018

Presidentinvaalit Mäntsälässä

Presidentinvaalin alustava ääntenlaskenta on valmis. Kokonaisuudessaan vaalin tulos on selvä: istuva presidentti jatkaa tehtävässä. Onnea vaalin voittajalle.

Alustavan laskennan perusteella Sauli Niinistö sai Mäntsälässäkin yli puolet äänistä. Toiseksi eniten ääniä sai perussuomalaisten ehdokas Laura Huhtasaari, 9,6 prosenttia. Vaaliasetelma oli vaikea haastajille, joten toisesta sijasta voi olla tyytyväinen.

Kiitos kaikille äänestäneille!

Kirjoitettu 18.1.2018

Lauran päivä

18. tammikuuta on Lauran päivä!

Sen kunniaksi Mäntsälän Perussuomalaiset pystyttävät kojun Rai-torille. Paikallisia puolueaktiiveja on keskustelemassa klo 14 alkaen. Tarjoamme niin presidentinvaaleihin kuin muihinkin poliittisiin aiheisiin kansallismielisen vaihtoehdon. Tervetuloa!

Tilaisuuden jatkot ovat kunnantalolla, jossa voi käydä äänestämässä Lauraa presidentiksi. Lauran päivän ennakkoäänestys on auki klo 18 asti.

 

Kuvia tapahtumasta:

Kirjoitettu 17.1.2018

Presidentinvaalien ennakkoäänestys Mäntsälässä

Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestys alkaa 17. tammikuuta. Kunnantalolla ennakkoäänestys kestää tiistaihin 23.1. asti, muilla paikoilla se on vain tiettynä päivänä.

Äänestä numeroa 5 – äänestä Suomi takaisin!

 

Mäntsälän ennakkoäänestyspaikat:

 

Kunnantalo

Heikinkuja 4

17.01. – 19.01.2018 klo 09:00 – 18:00

20.01. – 21.01.2018 klo 10:00 – 16:00

22.01. – 23.01.2018 klo 09:00 – 20:00

 

Hirvihaaran koulu

Kuntomajantie 30

17.01. – 17.01.2018 klo 14:00 – 18:00

 

Sälinkään koulu

Kaanaantie 51

18.01. – 18.01.2018 klo 14:00 – 18:00

 

Hyökännummen koulu

Nummelantie 9

19.01. – 19.01.2018 klo 14:00 – 18:00

 

Nummisten koulu

Ojankulmantie 24

22.01. – 22.01.2018 klo 14:00 – 18:00

 

Saaren koulu

Vanha maantie 2

23.01. – 23.01.2018 klo 14:00 – 18:00

Kirjoitettu 15.12.2017

Linjatien turvallisuudesta

Perussuomalaisten hyökännummelainen valtuutettu Satu Leino osallistui Mäntsälän kunnanvaltuuston kokouksessa 11.12.2017 käytyyn keskusteluun Linjatiestä.

Mäntsälän ja Tuusulan rajalla sijaitseva Linjatie on ELY-keskuksen vastuulla. ELY:n hankesuunnitelmassa kaudelle 2018–2021 on mukana Linjatien rakenteen parantaminen. ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvityksessä 2016 kevyen liikenteen väylä Linjatielle oli luokiteltu “merkittäväksi hankkeeksi”, mutta sen toteuttamisaikataulusta ei ole tietoa.

Kirjoitettu 8.11.2017

Yhdistyksen yleinen kokous ja uuden hallituksen järjestäytyminen

Perussuomalaisten Mäntsälän paikallisyhdistyksellä oli yleinen kokous keskiviikkona 8. marraskuuta 2017. Kokouksen osallistujat päättivät aloittaa paikallisyhdistyksen toiminnan puhtaalta pöydältä hyvässä hengessä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, muun muassa valittiin yhdistyksen hallitus. Mäntsälän alueen Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajaksi valittiin Kari Kuisma. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Santtu Erich, Raine Rossi, Nico Anton Saramo ja Tero Toivonen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Raimo Finér, Tuomas Kuisma, Janne Kuivasniemi ja Timo Tarus. Hallitus aloitti toimintansa välittömästi ja valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi Tero Toivosen, sihteeriksi Nico Anton Saramon ja taloudenhoitajaksi Raine Rossin. Hallituksen toimikausi on vuoden 2018 loppuun asti. Toiminnantarkastajaksi valittiin Maiju Tapiolinna ja varatoiminnantarkastajaksi Håkan Mansner.

Perussuomalaisten Uudenmaan piirin piirihallituksen jäseneksi Mäntsälästä vuodelle 2018 valittiin Kari Kuisma ja hänen varajäsenekseen Tero Toivonen. Mäntsälän piirikokousedustajiksi valittiin Santtu Erich, Raine Rossi ja Nico Anton Saramo sekä varajäseniksi Raimo Finér, Janne Kuivasniemi ja Timo Tarus.

Vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma vahvistetaan ylimääräisessä yleiskokouksessa, josta tiedotetaan jäsenille myöhemmin.

Mäntsälän alueen Perussuomalaiset kehottaa kaikkia Mäntsälässä asuvia Perussuomalaiset rp:n jäseniä liittymään myös paikallisyhdistyksen jäseneksi. Vuonna 2018 ei peritä jäsenmaksua. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäseneksi.

Lisätietoja:

Kari Kuisma

puheenjohtaja, Mäntsälän alueen Perussuomalaiset ry

0400 903 236

kari.kuisma@nullpp6.inet.fi

Kirjoitettu 15.12.2016

Ryhdy kuntapäättäjäksi – tule PS:n ehdokkaaksi

Äänestäminen kuntavaaleissa on tärkeä tapa vaikuttaa oman kunnan asioihin mutta kaikkein tehokkainta on asettua itse ehdolle. Perussuomalaiset ovat juuri sinulle sopiva, tavallisten ihmisten puolue. Maalaisjärki ja asiakeskeisyys siivittävät paikallista politiikkaamme kuntalaisten ääntä kuunnellen vaalipäivänä 9.4.2017.

Me Perussuomalaisissa tiedämme, että asiat eivät muutu itsekseen, vaan niille täytyy tehdä jotain. Ehdokkailtamme ei vaadita erityistä politiikan osaamista, vaan asenne ratkaisee. Olemme jo saaneet ehdokkaiksi monenlaisia ihmisiä – naisia, miehiä, nuoria, perheellisiä, senioreita, opiskelijoita, työntekijöitä, virkamiehiä, johtajia, yrittäjiä jne. ja heistä jokainen tuo mukanaan oman asiantuntemuksensa.

Jos tunnistat itsessäsi kiinnostuksen yhteisten asioiden hoitamista kohtaan ja haluat oppia uutta, toivotamme sinut lämpimästi ehdokkaaksemme kevään 2017 vaaleihin.

Tutustu tästä ehdokasoppaaseemme.

Klikkaa tästä ilmoittautumaan ehdolle.

Jokainen ehdokas luo oman ehdokasesittelyn vaalisivustolle

Ehdokaspakettiin kuuluu, että jokainen ehdokas luot itse oman esittelysivun puolueen sivuilla olevaan ehdokasgalleriaan. Katso tästä hyvä esimerkkikokonaisuus ehdokasesittelysivusta.

Ehdokassivun luomista varten tarvitset PS-Tunnuksen eli rekisteröitymisen puolueen kotisivuille. Tämä on helppoa. Jos olet jo paikallisyhdistyksen hyväksymä ehdokas mutta sinulla ei ole omaa PS-Tunnusta, toimi seuraavasti:

  1. Rekisteröi tästä ensin oma PS-Tunnus, jos sinulla ei sitä ole jo käytössä ja
  2. ilmoittaudu tästä ehdolle netissä.
  3. Saat yhdistykseltä sähköpostia ehdokkuuden vahvistumisesta/rekisteröinnistä ehdokasgalleriaan.
  4. Täytä ehdokassopimus- ja ehdokassuostumus-lomakkeet omalle yhdistykselle.
  5. Täydennä ehdokasesittelyysi kuvat, ajatukset, teemat ja pyydä yhdistystäsi julkaisemaan esittelysivusi PS:n ehdokasgalleriaan.

Perussuomalaisten ehdokkaiden vaalisivusto on verkkopohjainen ehdokasgalleriamme, jossa esittelemme eri puolella Suomea ehdolla olevat kuntavaaliehdokkaamme. Sivustolta voi tutustua ehdokkaiden vaaliteemoihin ja katsoa ehdokkaan omista tapahtumailmoituksista, missä hän on tavattavissa. Lisäksi sivujen ehdokastietoja käytetään julisteiden ja vaalilehtien painatukseen.

Klikkaa tästä tutustumaan ehdokasgalleriaan.

Lisätietoja ehdokasgalleriasta, ota yhteyttä tuki@nullperussuomalaiset.fi tai puh. 040 661 6919.

Talvisin vaaliterveisin

PS-tukipalvelut

Jaana Vesterinen-Prähky
projektisuunnittelija